Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein (Stichting-ALt) heeft als doel het terrein met de daar aanwezige gebouwen, installaties, infrastructuur en voorzieningen, zo goed mogelijk te benutten. Stichting-ALt streeft naar dusdanige randvoorwaarden op het USPB, dat de organisaties zich wetenschappelijk en productief kunnen ontplooien. Hiermee wil Stichting-ALt bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid in Bilthoven.