PERSBERICHT

De Bilt, 25 juni 2020

Utrecht Science Park Bilthoven, BENG! en Greenspread realiseren 3000 zonnepanelen

‘Dat geeft een heel goed gevoel’

Het biotechnologische bedrijventerrein Utrecht Science Park Bilthoven, waar onder meer het RIVM nog gehuisvest is, heeft binnenkort drieduizend zonnepanelen op de daken. Dit zonnestroomproject is tot nu toe het grootste in de gemeente De Bilt. Het kwam tot stand door de samenwerking tussen coöperatie BENG!, projectbureau Greenspread en eigenaar Poonawalla Science Park BV. Half augustus is de installatie klaar voor gebruik.

De zonnepanelen liggen verspreid over dertien verschillende gebouwen op het terrein. ‘Dat maakte het plan uitdagend’ vertelt Martin Le Loux, vastgoeddirecteur van Poonawalla Science Park, ‘want voor elk gebouw of bouwdeel was een eigen aanpak nodig.’ Samen leveren de panelen tjaarlijks 850.000 kWh, te vergelijken met de behoefte van ruim 300 huishoudens. De stroom wordt straks rechtstreeks gebruikt waar die wordt opgewekt, dus in de gebouwen zelf. ‘Biotechnologie vraagt veel energie. Maar op een mooie zonnige dag komt straks zo’n 15% van ons eigen dak. Dat geeft een heel goed gevoel. Na de zomer vieren we het met een feestelijke officiële opening.’

Partners

De kiem voor het project ligt in de deelname van Poonawalla Science Park aan het Bilts Energie Beraad. Dit samenwerkingsverband van gemeente De Bilt, BENG! en 18 grote bedrijven en organisaties zet zich in voor een energieneutraal De Bilt. Voor dit project werkte Poonawalla Science Park vanaf het begin nauw samen met BENG!, de Biltse energiecoöperatie van en door inwoners. ‘Zij namen het initiatief en hun kennis en vasthoudendheid hielpen enorm’, aldus Le Loux. Derde partner is projectbureau Greenspread dat de financiering en de exploitatie verzorgt. ‘Ieders rol en inbreng was belangrijk. BENG! hield steeds het belang voor De Bilt voor ogen en bleef de katalysator. Greenspread dacht inventief mee en bracht specifieke financiële expertise in.’

Ervaring gebruiken

Het traject van vooronderzoek, planontwikkeling en realisatie heeft een paar jaar geduurd. Tussentijds kwam de toekenning van subsidie van de Rijksoverheid (SDE+), ter stimulering van meer opwekking van duurzame energie. Daardoor geldt in de komende 16 jaar een vergoeding voor de geproduceerde zonnestroom. Poonawalla Science Park en BENG! delen graag hun ervaringen met dit project. ‘We steunen de energietransitie in De Bilt daarmee graag, ook voor kleinere projecten trouwens.’ Bedrijven en instellingen met plannen kunnen mailen naar: communicatie@poonawallasciencepark.nl of info@beng2030.nl.