- PERSBERICHT - 

Op vrijdag 11 september opende mevrouw Anne Brommersma, wethouder met onder meer duurzaamheid, burgerparticipatie en natuur- en milieu in haar portefeuille, officieel het zonnepanelenproject op Utrecht Science Park Bilthoven (USPB). Voorafgaand aan de openingshandeling vond een bijeenkomst plaats van het Bilts Energieberaad, waarin ambities voor de toekomst besproken werden.
Wethouder Brommersma werd bijgestaan door Martin le Loux, directeur vastgoed van project opdrachtgever Poonawalla Science Park BV, Bouwe Taverne, bestuurslid BENG! en Gerhard van de Lagemaat, directeur Greenspread. Gezamenlijk zorgden zij voor de symbolische koppeling van de zonnepanelen op het stroomnet op éen van de daken op Utrecht Science Park Bilthoven.
Door de COVID19- maatregelen en de beperkte veilige ruimte op het dak was er geen publiek aanwezig bij de opening.

Stroom voor 300 huishoudens

Op Utrecht Science Park Bilthoven zijn 3000 zonnepanelen geïnstalleerd, verdeeld over dertien  daken. Samen zijn ze jaarlijks goed voor 850.000 kWh. Dat is te vergelijken met de stroombehoefte van zo’n driehonderd huishoudens. De opgewekte stroom wordt gebruikt door de bedrijven op het terrein zelf. 

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen

USPB eigenaar Poonawalla Science Park BV levert met het zonnepanelenproject een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente De Bilt. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Bilts Energieakkoord op 25 augustus 2016 door het Bilts Energie Beraad, een samenwerkingsverband van gemeente De Bilt, Beng! en 18 lokale bedrijven.

Tijdens het project is er door Poonawalla Science Park BV intensief samengewerkt met BENG! en projectbureau Greenspread, van wie PSP de panelen least.

Passend in geschiedenis Utrecht Science Park Bilthoven

Het zonnepanelenproject past goed in de geschiedenis van Utrecht Science Park Bilthoven met als ‘bewoners’ het RIVM en tot een aantal jaar terug het Planbureau voor de Leefomgeving. Beide instanties spelen in Nederland een grote rol op het gebied van duurzaamheid.

Persbericht 25 juni: Lees ook de aankondiging van 25 juni 2020 over het zonnepanelenproject op de website van Utrecht Science Park Bilthoven

_______________________________________________________________________

Opening zonnepanelenproject Utrecht Science Park Bilthoven. V.l.n.r. Bouwe Taverne, wethouder Anne Brommersma, Martin le Loux en Gerhard van de Lagemaat.