In februari is op Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) poliovirus in het riool gevonden tijdens een regulier onderzoek. Het gaat om een stam van het virus die gebruikt wordt voor de productie van het orale poliovaccin. Omdat het gaat om een verzwakte stam en de rioolzuivering het virus inactiveert, is er geen risico voor de volksgezondheid geweest.

Het virus is gevonden in een monster dat op 23 februari 2021 is genomen uit het rioleringssysteem op USPB. In maart kwam door laboratoriumonderzoek vast te staan wat de kenmerken waren van het aangetroffen poliovirus. Bij vervolgcontroles is het virus niet meer aangetroffen.

Op USPB kunnen BBio, Intravacc, PSP-ARC en het RIVM met poliovirus werken.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek om te achterhalen waar het virus vandaan komt. De IGJ is in Nederland aangewezen als de autoriteit (National Authority for Containment, NAC) om toe te zien op het werken met het poliovirus. PSP werkt nauw samen met alle partijen om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen doen.

Gesloten rioleringsstelsels

Nederland heeft gesloten rioleringsstelsels waarbij de rioolzuivering het poliovirus inactiveert. Dit systeem voldoet aan richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit betekent dat als het poliovirus wordt ontdekt in de riolering, dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.
Op USPB worden na een eerder polio incident in juli 2020 elke drie weken rioolmonsters onderzocht.

Bericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/04/02/poliovirus-gevonden-in-riool-science-park-bilthoven

Meer weten over polio?

Op de RIVM-website vind je informatie over polio: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/polio en https://www.rivm.nl/polio.